domingo, 15 de febrero de 2015

Clasificación 1º Bloque 6ª Fase


As respostas correctas ao 1º bloque de preguntas da 6ª fase son as seguintes:


1. Busca na biblioteca e indica o título dunha obra de cada un dos seguintes filósofos: Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset e Fernando Savater.
Múltiples respostas

2. O problema mente-corpo na filosofía occidental fai referencia á posibilidade de que os seres humanos esteamos compostos dun elemento físico (corpo) e outro espiritual (alma, mente, eu) de natureza completamente diferente. Cal é actualmente a posición maioritaria na neurociencia? Busca información no capítulo 15 do libro titulado Neurociencia para Julia de Xurxo Mariño.
A posición maioritaria é que mente e corpo son a mesma cousa.


Clasificación


EQUIPO
      PUNTUACIÓN POR PREGUNTA       
    TOTAL PARCIAL     
     TOTAL FINAL  
   
Os nènos
4/5
9
84
 Nosilo
5/5
10
79
Morriña
5/5
10
78
As venusiñas
0/0
0
71
Chocolota
0/0
0
58
  Alex Tintor
0/0
0
50
Ilussia
0/0
0
44
Merengue 
Merengue!! 
0/0
0
29
Los Ma´s
0/0
0
20
Zoes
0/0
0
18
Zapato 
de Cristal 
0/0
0
10
Galizantes 
0/0
0
5
Equipo A 
0/0
0
5
ELINFO
0/0
0
0
Funch
0/0
0
0
JAN
0/0
0
0
MAR
0/0
0
0
Marai
0/0
0
0
Nap 
0/0
0
0
Sen nome
0/0
0
0

1 comentario: